Stichting de Groene Koepel.

Het tarief voor het GroepsNatuurkampeerterrein is inclusief een bijdrage voor Stichting de Groene Koepel, waar de Jarden bij aangesloten is. Stichting de Groene Koepel zet zich in voor duurzame ontwikkeling van groene verblijfaccomodaties, waaronder GroepsNatuurkampeerterrein de Jarden. Met de focus op natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen werken zij aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige verblijfsrecreatie, waarbij mensen los kunnen komen van de hectiek van alledag.