Jachthaven

Te midden van een prachtig natuurgebied.

Een beter aankomst of vertrekpunt voor jouw vaartochten is nauwelijks denkbaar! Jachthaven Cnossen Leekstermeer is centraal gelegen op nog geen twintig autominuten van de stad Groningen. Door de uitstekende waterverbindingen zit je snel op de doorgaande vaarroutes met bestemmingen als de Friese meren, de Waddenkust en de stad Groningen. Ideaal voor een tussenstop, vakantie of als vast vertrekpunt voor je vaartochten.

Tarieven jachthaven 2024

Onderstaand tref je de maten van de box waarbinnen een boot met al zijn toebehoren royaal moet kunnen liggen. De aanbevolen spelingruimte in de lengte is een halve meter, dit in verband met de wisselende waterstanden.

Jachthaven:

Steiger:Per seizoen (100%):Per maand (20%):3 weken (15%):1 – 2 weken (10%):Per dag (tot 7 dagen):
– 4,5 x 2 meterD, E310,0062,0046,5031,006,00
– 5 x 2,25 meterF345,0069,0051,7534,506,00
– 5,5 x 2,25 meterG, H, I380,0076,0057,0038,006,00
– 6 x 2,5 meterC415,0083,0062,2541,509,00
– 7 x 2,5 meterB450,0090,0067,5045,009,00
– 7,5 x 2,75 meterA, J485,0097,0072,7548,509,00
– 8,50 x 3,75 meterK520,00104,0078,0052,009,00

 

Op de wal:Per seizoen (100%):Per maand (20%):3 weken (15%):1 – 2 weken (10%):Per dag (tot 7 dagen):
– Windsurfplank135,0027,0020,2513,503,00
– Één-persoons kano135,0027,0020,2513,503,00
– Twee-persoons kano135,0027,0020,2513,503,00
– Optimist160,0030,4022,8015,203,00
– Canadese kano160,0030,4022,8015,203,00
– Laser/ Splash / Sunfish250,0050,0037,5025,003,00

Overige tarieven:

  • Overnachtingstarief per persoon per nacht, inclusief toeristenbelasting 7,00
  • Trailerstalling 55,00
  • Plaatsen of ophalen trailer (op afspraak) per keer 16,25
  • Takelen (op afspraak, tot 750 kg.) per keer 32,50
  • Trailerverhuur mogelijk bij onder andere Plantinga verhuur of Fripaan.
  • Extra werkzaamheden per uur 65,00

Betaling:

Per 11 maart. Indien het een reservering na 11 maart betreft, dan binnen 14 dagen na reserveringsdatum/bij aankomst.

Zomerseizoen:

Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 1 november.
Je wordt verzocht om uiterlijk 1 november de boot + toebehoren op te halen of aan ons door te geven als er winterstalling gewenst is.

Algemene voorwaarden Jachthaven – Havenreglement:

• Ligplaatsen worden door de havenmeester toegewezen, zonder voorafgaand overleg mag men niet van
plaats veranderen.
• De huurder is er voor verantwoordelijk, dat zijn/haar boot met toebehoren royaal binnen de ligplaats box
ligt. Uitstekende delen buiten de palen of over de steiger, zijn niet toegestaan. Bij overtreding wordt het
ligplaatstarief aangepast en een bijpassende ligplaats box toegewezen.
• U kunt uw boot / windsurfplank te water laten en uit het water halen bij de trailerhelling. Als u losse spullen
naar uw boot wilt brengen, kunt u gebruik maken van onze kruiwagens.
• Takelen: Wij beschikken over een hijskraan met een elektrische lier. Tot 750 Kg. Deze wordt uitsluitend
bediend door de havenmeester, waarvoor u een afspraak kunt maken.
• Stalling trailer: is uitsluitend toegestaan na schriftelijke bevestiging, op toegewezen plaats en mits de
trailer is voorzien van duidelijke zichtbare achternaam en gastnummer (verkrijgbaar bij de receptie)
waarop de havenplaats is gereserveerd.
• Iedere boot moet vastgelegd zijn aan deugdelijke landvasten, ook op de wal en in de stellingen.
Landvasten niet te strak vastmaken i.v.m. wisselende waterstand.
• Gezonken en verwaarloosde boten moeten op eerste aanzegging worden geborgen: bij in gebreke blijven,
gebeurt dit door de havenmeester op kosten van de eigenaar.
• In palen, steigers en (wal)beschoeiing mag niet gespijkerd of geschroefd worden. Eventuele bescherming
(stukje vloerbedekking / fernder e.d.) is vat te maken met tyraps of dunne lijn.
• Het is niet toegestaan iets te huur of te koop aan te bieden (borden met te koop zijn verboden).
• Indien u langer dan 3 dagen uw boot of windsurfplank meeneemt (i.v.m. vakantie elders e.d.) wordt u
verzocht dit aan ons te melden. Open ligplaatsen kunnen door Cnossen Leekstermeer zonder restitutie van
liggeld tijdelijk aan passanten verhuurd worden.
• Het is verplicht een nieuwe of andere boot, als degene waarvoor de ligplaats gehuurd is, eerst aan te melden
bij de havenmeester.
• Het is niet toegestaan in de jachthaven te zeilen of met motorboten snel te varen.
• Aan de wal buiten de jachthaven is aanleggen alleen toegestaan voor op- of aftuigen van zeilboten en inen uitstappen van passagiers.
• Huurders van ligplaatsen mogen op een redelijke manier gebruik maken van het toiletgebouw en de (gratis)
douches op het terrein.
• De havenmeester is bevoegd bezoekers of eigenaren van boten of windsurfplanken de toegang tot de
jachthaven, het terrein of het toiletgebouw te ontzeggen, indien naar zijn mening de grenzen van
wellevendheid zijn overschreden.
• De havenmeester is niet aansprakelijk voor beschadiging, vernieling en / of diefstal en ook niet voor
persoonlijk letsel door welke gebreken aan de jachthaven en terreinen ook ontstaan.
• U wordt aangeraden uw vaartuig All Risk te verzekeren. De eigenaar van een vaartuig dat zich in de
jachthaven bevindt, is aansprakelijk voor alle schade door zijn vaartuig en/of door zijn toedoen en/of door
het toedoen van zijn medepassagiers veroorzaakt aan eigendommen van de havenmeester en/of derden.
• Windsurfplanken altijd zodanig stallen dat er geen uitstekende delen in een ander vak zitten.
• Al uw (losse) spullen dienen te zijn voorzien van achternaam, waarop gereserveerd is.
• Niet te herleiden materiaal wordt na 1 november verwijderd en tot maximaal 1 jaar nadien bewaard.
• Afvalwater en/of chemisch toilet uitsluitend legen in chemisch toilet bij hoofd sanitair op de camping.
• Grofvuil (oude windsurfplanken, kleden e.d.) moet u zelf wegbrengen naar een grofvuilstortplaats.
• Dekkleden t.b.v. winterstalling op de camping dienen donker groen/blauw te zijn en geen heldere kleur.

Bekijk tarieven winterstalling.