Winterstalling

Winterstalling is mogelijk voor de periode van 1 november tot 1 april. En alleen voor havengasten van Cnossen Leekstermeer.

Tarieven:

– Op de wal of in de jachthaven25 % van het seizoenstarief
– Op de eigen gereserveerde seizoenplaatsGratis
– Winterstalling motor45,00
– Huur bokken (stalling boten min. 50 cm van de grond af)30,00
– Gebruik Trailerhelling voor havengastenGratis
– Takelen (op afspraak, tot 750 kg.) per keer30,00
– Takelen en plaatsen in voor- en najaar120,00
– Waltrailer, voor gebruik op het terreinGratis
– Trailerhuur, mogelijk bij o.a.Plantinga verhuur of Fripaan

Extra werkzaamheden:

Cnossen Leekstermeer kan diverse werkzaamheden voor u uitvoeren. Genoemde tarieven zijn richtprijzen en exclusief takelen.

– Motor eraf + erop (bij stuurinrichting v.a. 84,00)circa 30,00
– Afspuiten onderkantcirca 30,00
– Schoonmaken onderkant *circa 33,00
– Afspuiten dek en binnenkantcirca 30,00
– Cleanen en was onderwaterschipcirca 90,00
– Extra werkzaamheden (per manuur)60,00

* Schoonmaken van de onderkant kan als extra handeling na het afspuiten en kan bij slijtende antifouling uitsluitend gedaan worden.

Onderhoud buitenboordmotor:

Onderhoud is mogelijk aan buitenboordmotoren van boten waarvoor een ligplaats is gehuurd bij Cnossen Leekstermeer. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een derde partij die hierin is gespecialiseerd.

Richtprijzen:

– 2,5 tot 3,5 pk120,00
– 4 tot 6 pk130,00
– 8 tot 15 pk160,00
– 20 tot 50 pk180,00

Genoemde richtprijzen zijn indicatief voor arbeidskosten en een beperkte hoeveelheid gebruikte materialen. Overige materialen, eventuele transportkosten, van de boot halen, op de boot plaatsen en stalling zijn niet inbegrepen. Deze richtprijzen gelden uitsluitend voor motoren, die niet ouder zijn dan vijf jaar, ieder jaar een winterinspectie hebben gehad en geheel in originele staat verkeren. Bijzonderheden dienen voorafgaand aan het onderhoud schriftelijk te worden doorgegeven. Onvoorziene zaken en kosten worden u vooraf voorgelegd.

Controle en indien nodig vervangen van: motorolie, oliefilter, bougie’s, staartolie en impeller. Demontage en controle schroef, invetten schroefas. Reinigen carburateur. Controle anodes en thermostaatwerking. Controle en afstellen schakelmechaniek (keerkoppeling). Smeren van alle mechanische delen. Afstellen carburateur en aftappen i.v.m. stilstand in stalling.

Betaling:

– Per 1 november 2023
– Bij nieuwe reserveringen binnen 14 dagen na factuurdatum en ten minste bij aankomst
– De ‘Winterstalling _tarieven en voorwaarden’ zijn van toepassing en verkrijgbaar via de receptie.
– U word verzocht om voor 28 maart uw boot uit de winterstalling te halen en aan ons door te geven indien u een plaats in de jachthaven wenst.
– Gasten die voor een heel seizoen een ligplaats hebben gehad, ontvangen in maart automatisch een nieuwe reservering voor komend seizoen.

Algemene voorwaarden Winterstalling 2023 – 2024

• Het HAVENREGLEMENT van het afgelopen seizoen is eveneens van toepassing.
• U wordt verzocht voor 1 november uw boot, windsurfplank of kano met toebehoren op te halen of aan ons door te geven indien u winterstalling wenst, op de wal of in de jachthaven.
• Indien uw boot, windsurfplank, kano en/of toebehoren na 1 november nog aanwezig is, gaan wij er vanuit dat u gebruik wilt maken van winterstalling. U ontvangt hiervoor een rekening.
• Winterstalling op de wal kan vanaf 1 oktober tot uiterlijk 28 maart (i.v.m. graszode).
• Boten in de winterstalling op de wal dienen voorzien te zijn van label met gastnaam en gastnummer, verkrijgbaar via de receptie.
• Dekkleden t.b.v. winterstalling dienen donkergroen te zijn of eventueel zeer donkerblauw (geen felle of heldere kleur).
• Winterstalling in de haven kan ook, maar in verband met kans op ijs is dit af te raden.
• Stalling op de wal uitsluitend op een trailer, bokken, klossen of balken (i.v.m. graszode) en ten minste 25 cm vanaf de graszode.
• Autobanden zijn niet toegestaan.
• Bij takelen + plaatsen in voor- en najaar door Cnossen Leekstermeer geld: eruit laatste twee week van oktober en erin laatste twee week van maart.
• Boten met een kimkiel kunnen uitsluitend op een eigen trailer worden geplaatst.
• Plaatsing uitsluitend in overleg met de havenmeester.
• Takelen: Wij beschikken over een hijskraan met een elektrische lier. Deze wordt uitsluitend bediend door de havenmeester. Op afspraak kunt u uw boot laten takelen. Maximaal 750 kg.
• Iedere boot in de haven moet vastgelegd zijn aan deugdelijke landvasten, ook op de wal en in de stellingen. Landvasten niet te strak vastmaken i.v.m. wisselende waterstand.
• Gezonken en verwaarloosde boten moeten op eerste aanzegging binnen 7 dagen worden geborgen. Bij in gebreke blijven gebeurt dit door de havenmeester op kosten van de eigenaar.
• U dient uw ligplaats in de winter in de oorspronkelijke staat achter te laten zonder beschermingsmiddelen, landvasten e.d.
• Uitsluitend spullen van gasten met een winterstalling mogen blijven liggen in de daarvoor bestemde ruimten, mits voorzien van de naam en gastnummer (verkrijgbaar via de receptie) van de huurder.
• Niet te herleiden materiaal wordt vanaf 1 november verwijderd en tot maximaal 1 jaar nadien bewaard
• Windsurfplanken altijd zodanig stallen dat er geen uitstekende delen in een ander vak zitten, ter voorkomen van beschadigen van andermans spullen.
• Het is niet toegestaan iets te huur of te koop aan te bieden (borden met te koop zijn absoluut verboden).
• Groot onderhoud aan uw boot is niet toegestaan, klein onderhoud is in overleg mogelijk met toestemming van de havenmeester.
• Indien u uw boot, windsurfplank en / of kano meeneemt, wordt u verzocht dit aan ons te melden.
• Het is verplicht een nieuwe of andere boot, als degene waarvoor de winterstalling gehuurd is, eerst aan te melden bij de havenmeester.
• De havenmeester is niet aansprakelijk voor beschadiging, vernieling en / of diefstal en ook niet voor persoonlijk letsel door welke gebreken aan de jachtha¬ven en terreinen ook ontstaan.
• Grofvuil (oude windsurfplanken e.d.) moet u zelf afvoeren en mogen niet in de milieustraat.